Opłaty

 

  2024
Opłata rejestracyjna  
Członkowie PTNT 850 zł
Lekarze 990 zł
Studenci, pielęgniarki, emeryci 250 zł

 

Informujemy, że nie będzie możliwości wniesienia opłaty rejestracyjnej na miejscu.

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA

W ramach opłaty za uczestnictwo stacjonarne zapewniamy:
•    udział w sesjach naukowych,
•    materiały konferencyjne,
•    poczęstunek,
•    identyfikator,
•    certyfikat w wersji elektronicznej.

Rezygnacja z uczestnictwa z Zjeździe**
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w zjeździe należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: 19zjazdptnt@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:
•    rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
•    rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
•    rezygnacja zgłoszona 14 dni przed zjazdem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
 
**Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Copyrights © 2024 Via Medica