Komitety

Skład Komitetu Naukowego:

Przewodniczący: dr hab. n. med. Jacek Wolf

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Beata Begier-Krasińska

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD

dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka

prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz

prof. dr hab. n. med. Marek Rajzer

dr n. med. Anna Szyndler

dr hab. Barbara Wizner

 

Skład Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD

prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz

dr hab. n. med. Jacek Wolf

Copyrights © 2024 Via Medica